Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 09 2015

komuniagosia

Sukienka komunijna czy alba, czyli podstawowy dylemat

Zazwyczaj nikt nie kwestionuje faktu, iż ubranie dziewczyny do momentu Pierwszej Komunii jest zdecydowanie trudniejsze, niż w przypadku chłopca. Ogromnym problemem jest już decyzja pomiędzy odpowiednim ubraniem: czy właściwiej zdecydować się na normalną suknię komunijną, czy też prostą albę. Różnica – prócz walorów wizerunkowych – w dużej mierze bazuje na na cenie takiego zakupu.

Nie ma bowiem co ukrywać, że stroje komunijne takie jak komże, a więc jednolite dla każdej dziewczynki są znacznie tańsze od sukienek. Oczywiście rodzice nadal mogą dokupienia w jakieś estetyczne dodatki, szczególnie w kapelusze czy torebki, lecz omijamy z dala przypadki tak zwanego pokazu mody. Dodatkowo klasyczne stroje komunijne mogą być prawie zawsze komuś odsprzedane, co w przypadku sukienek jest często niemożliwe. Nie można również zapominać, że komże jako stroje komunijne świetnie sprawdzają się jako niesamowicie wygodne ubrania, bezbłędnie dopasowane, co trudno powiedzieć w przypadku sukienek, jakie – jeżeli dziecko przytyje – trzeba zwężać lub poszerzać.

W rodzimej świadomości jednak cały czas panuje tradycyjne przekonanie, że Pierwsza Komunia ma przede wszystkim znaczenie fizyczne, a nie symboliczne. Z tego powodu dla wielu dzieci ważniejszy jest właściwy ubiór olśniewający gości, a nie przeżycia duchowe.


Źródło: Stroje komunijne

Tags: komunia

March 28 2015

komuniagosia

Przywitanie

Witam Ciepło! Mam na imię Gosia. Na blogu będę prezentowała ciekawe sukienki komunijne.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl